Podsumowanie

Okres letni był dla Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry niezwykle pracowity – udało nam się
zainstalować wystawę plenerową pn. „Historia morzem pisana…”. Na wystawie zostało
zaprezentowanych 18 fotografii przedwojennej Jastrzębiej Góry. Jest to drugi etap wystawy, którą
udało nam się zrealizować, pierwszą cześć stowarzyszenie ufundowało z własnych środków i
dotyczyła elementów współczesnej miejscowości. Wystawa ma szczególne znaczenie dla lokalnej
społeczności – mamy nadzieję, że będzie miejscem wielu spotkań, rozmów i przywołaniem
wspomnień. Jednocześnie dla wzbogacenia przekazu został wydany katalog z fotografiami z wystawy
plenerowej. Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną. Wystawa będzie dostępna przez
kolejnych kilka lat, tak długo jak pozwolą na to warunki atmosferyczne. Kolejnym wydarzeniem
związanym z projektem były spacery historyczne – do współpracy zaprosiliśmy Przewodnika
Turystycznego PTTK – Pana Jędrzeja Cierniaka. Spacery cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a
uczestnictwo było darmowe. Dzięki pamiątkowym torbom, które rozdaliśmy uczestnikom wydarzeń
możemy promować naszą Małą Ojczyznę z jakże bogatą przedwojenną i współczesną historią.
Naszym zadaniem jako stowarzyszenia jest wspieranie działań dotyczących dialogu
międzykulturowego oraz międzypokoleniowego co przyczynia się do budowania i wzmacniania więzi
społecznych, a także wspierania działań artystycznych.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023.

Zobacz katalog „Historia morzem pisana…”kliknij na górne lub dolne zdjęcie: